DTW – Bosch Knowledge Session

Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

“Hoe kunnen we Agile / SCRUM toepassen in een Hardware gedreven organisatie”

Agile / SCRUM is een methode welke voornamelijk gebruikt wordt in de ontwikkeling van software. Het anticipeert op de flexibiliteit van software om incrementele leveringen te realiseren, gebaseerd op korte iteraties; een eigenschap van software die hardware niet bezit.

Hoewel veel hardware projecten nog steeds volgens de traditionele waterval methodiek worden uitgevoerd, is de firmware ontwikkeling nauw verbonden met deze hardware ontwikkeling. Hoe kan Agile / SCRUM worden toegepast op firmware ontwikkeling die in nauw verband staat met dit traditionele waterval model?

Traditionele bedrijven, ontstaan ​​uit pure hardware-ontwikkeling en fabricage, hebben steeds meer te maken met software ontwikkeling. Echter, de cultuur en de mentaliteit in deze bedrijven is vaak nog steeds hardware gedreven. Hoe kan Agile / SCRUM worden toegepast in dergelijke traditionele bedrijven?

Het overbruggen van Agile / SCRUM in de richting van de traditionele ontwikkeling; wat zijn de belemmeringen en hoe kunnen we ze op te lossen?

Doe mee, tijdens de Bosch Kennis Session, bij het bespreken en ervaringen uit te wisselen over dit onderwerp!

Voor aanmelden, kijk op www.boschknowledgesessions.nl

“How to apply Agile/SCRUM in a Hardware driven organization”

Agile/SCRUM is a methodology used mainly in software development. It is anticipating on the flexibility provided by software to be able to have incremental deliveries, based on short iterations; a property of software which is not provided by hardware.

Whilst many hardware projects are still developed according to the traditional waterfall methodology, firmware development is closely connected to this hardware development. How can Agile/SCRUM be applied on firmware development which is interfacing closely with this traditional waterfall model?

Traditional companies, originated from pure hardware development and manufacturing, are moving in becoming software companies more and more. However the culture and mindset in these companies is still very much hardware originated. How can Agile/SCRUM be applied in such traditional companies?

Bridging Agile/SCRUM methodology towards traditional development, what are the impediments and how can we solve them?

Join us, during the Bosch Knowledge Session, in discussing and sharing experiences on this topic!

To sign up, check out www.boschknowledgesessions.nl

mei 25 2016

Details

Datum: 25 mei 2016
Tijd: 18:30 - 21:30
Prijs: Gratis
Evenement Categorieën: , ,
Website: Bezoek de website van het evenement

Organisator

shopify analytics