Music Match Maker – op zoek naar een band(lid)?

Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

FOR ENGLISH SCROLL DOWN

Op zoek naar een band of bandlid? Op zaterdag 10 december opent Muziekkompas de deuren van POPEI voor alweer de 5e editie van Music Match Maker! Muzikanten en bands die op zoek zijn naar medemuzikanten kunnen tijdens deze middag in contact komen met andere muzikanten om zo een complete band, duo of andere muziekgroep te vormen. De vorige edities waren erg succesvol, dus grote kans op matches! Gezien de drukte vorige keer is het aan te raden jezelf van tevoren aan te melden.

Muziekkompas is een samenwerkingsverband tussen POPEI en de muziekscholen SingShop, Gehannes, Centrum voor Pop & Jazz en MijnMuziekles. Zij merken dat het voor muzikanten lastig kan zijn om een band te vinden. Andersom is het voor bands die een bandlid zoeken ook vaak lastig een geschikt persoon te vinden. Muziekkompas heeft daarom het initiatief genomen om naast het gebruik van het forum op http://www.muziekkompas.com, waarop muzikanten elkaar online kunnen ontmoeten, ook een offline ontmoetingsdag te organiseren. Deze dag is voor iedereen die met andere muzikanten samen wil spelen, zowel in kleine bezetting als in bandvorm, en is geschikt voor zowel beginners als gevorderden.

Programma:
De middag begint met een intake tussen 13.30 en 14.00 uur. Men wordt ingetekend op de intakelijst en krijgt een sticker opgeplakt met meer informatie (band/solist en welk instrument).

Daarna volgt er een showcase voor alle bands die een muzikant zoeken. Elke band speelt 1 nummer en wordt kort geïnterviewd. Let op! Het gaat hier dus om een mogelijkheid om je sound te laten horen en jezelf heel kort te presenteren. Zie het dus niet als een optreden! Daarna is het ook mogelijk voor solisten om zich te presenteren. Hierbij worden ze indien gewenst begeleid door de docentenband met docenten van Muziekkompas. Let op: als jezelf of je band presenteert, zorg er dan voor dat je speelklaar bent zodra je aan de beurt bent. Dus: alle benodigdheden bij de hand en de gitaren gestemd.

De middag wordt afgesloten met eventuele individuele matches. Zo kan er een repetitieruimte ingedoken worden om elkaar beter te leren kennen of kan er meegedaan worden met de jamsessie in de zaal.

Aanmelden:
Alle bands en muzikanten zijn welkom! Gezien het succes van vorige edities is het aan te raden je van tevoren aan te melden door een mail te sturen naar info@muziekkompas.com met daarin je naam, leeftijd, instrument(en), favoriete muziekgenre(s) en wat voor een muzikant/band je precies zoekt. Muziekkompas zal dan meer informatie geven over de middag en actief gaan zoeken naar een match.

ENGLISH:

Looking for a band or band member? On Saturday December 10th, Muziekkompas opens the doors of POPEI for the 5th edition of Music Match Maker! During this afternoon musicians and bands who are looking for fellow musicians can try to connect with other musicians to form a complete band, duo or any group. The other editions where very successful, so there is a great chance of matches! Given the crowds last time it is recommended to sign yourself up in advance.

Muziekkompas is a joint venture between POPEI and music schools SingShop, Gehannes, Centrum voor Pop & Jazz and Mijn Muziekles. They noticed that it can be difficult for musicians to find a band. The other way around, it is also often difficult for bands to find a suitable person. Muziek-kompas has therefore taken the initiative for an offline meeting day in addition to using the forum at http://www.muziekkompas.com, on which musicians can meet each other online. This day is for every-one who wants to play together with other musicians, both in small occupation as in band form, and is suitable for both beginners and advanced students.

Program:
The afternoon begins with an intake between 1:30 and 2:00 pm. You will be subscribed to the in-take list and will get a sticker with more information (band/soloist and which instrument).
This is followed by a showcase for all the bands who are looking for a musician. Each band plays 1 song and will be briefly interviewed. This is just a possibility to show your sound briefly, not a whole performance! After this it’s also possible for soloists to present themselves. If desired they are accompanied by the band of teachers of Muziekkompas. Please note: If you or your band present, then make sure that you are ready to play: everything checked and instruments tuned!

The afternoon ends with matches that are possibly made. You can go to a rehearsal room in PopEi to get to know each other better or you can play along with the jam session.

Sign up:
All bands and musicians are welcome! Given the success of previous editions, we recommend that you to register in advance by sending an email to info@muziekkompas.com with your name, age, instrument (s), favorite music genre (s) and what a musician/band you’re looking for. Muziek-kompas will then give more information about this meeting and actively go search for a match.

december 10 2016

Details

Datum: 10 december 2016
Tijd: 13:30 - 17:00
Evenement Categorie:
Website: Bezoek de website van het evenement
shopify analytics