Polarities Special – 2 Days Closing Event

Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

Polarities Special – 2 Days Closing Event

VRIJDAG 28 FEBRUARI

MIDDAG PROGRAMMA
16.00 – 16.50 Xandra van der Eijk & Irene Stracuzzi over Polarities en ijs, ecologische rouw en grenspolitiek.
17.00 – 17.35 Michael Sedbon over zijn BAD Award-winnende installatie CMD: Experiment in Bio-Algorithmic politics
17.35 – 17.55 Mark IJzerman & Sébastien Robert over hun mutlidisciplinaire project As Above, So Below
18.00 – 18.30 Minji Choi & Joost Emmerik over Choi’s research project (Non)Native, de American Black Cherry en wat het betekent om als ‘invasieve soort’ te boek te staan.

DINER PAUZE MET SOEP & BROOD

AVOND PROGRAMMA
20.00 – 21.00
Een beetje minder mens door Arne Hendriks
Een performatieve lezing over lactose intolerantie, Rod Stewart, vermicompost en de Ciliwung rivier.
Arne Hendriks oefent nieuw mens-zijn. Een beetje oefenen in een tijd dat we als soort verdacht zijn, of eigenlijk al schuldig. Hij oefent op plekken waar de relatie met onszelf en de omgeving in het teken staat van groei, van verbetering, van efficiëntie, van optimisme, van de belofte van meer mens. Zo was hij artistiek onderzoeker aan het Hubrecht Instituut en bij de Rabobank, en werkt hij tegenwoordig als artist in residence bij Wageningen University & Research. Deze avond probeert hij de eindjes van 10 jaar onderzoek aan elkaar te knopen.

ZATERDAG 29 FEBRUARI
MIDDAG PROGRAMMA
16.00 – 16.30 Jonathan Ho & Joris Koene over hun BAD Award winnende project Sex Shells: Genderfluidity in the modern age
16.30 – 17.15 Charlotte Jarvis & prof Susana Chuva de Sousa Lopes over In Posse, hun gezamenlijke queeste om vrouwelijk sperma te maken en enkele ervaringen van enkele deelnemers aan een re-enactment van een Thesmophoria fest, alleen voor womXn.
17.30 – 18.10 Panel over de (on)mogelijkheden van (bio)technologische creativiteit in genderfluide tijden met Jonathan Ho, Charlotte Jarvis, Bianca van der Schoot en Simon/e van Saarloos
18.15 – 18.30 Sex Shells live performance door dansers Keren Rosenberg & Christian Guerematchi

DINER PAUZE MET SOEP & BROOD

AVOND PROGRAMMA
20.00 – 20.30
Windrichtingen door Bianca van der Schoot
Bianca van der Schoot vertelt over het werk van multidisciplinair makerscollectief Boogaerdt|VanderSchoot, grensverleggers en verkenners van de toekomst met wie MU komende jaren een intense samenwerking aangaat.
20.30 – 21.30
Een happening in het zwarte gat – wetenschap na helderheid door Simon/e van Saarloos
Drie maanden lang verbleef schrijver, filosoof en queer lichaam Simon/e van Saarloos in een instituut voor nanowetenschap in Delft. Ze observeerde en bevroeg er de dagelijkse praktijk van de wetenschapper. Simon/e documenteerde roddels en geesten en vroeg zich af hoe wetenschap er uit zou zien vanuit een radicaal ander perspectief. Ondersyeund door Black Feminist Theory, onderzoekt Simon/e hoe wetenschap nog moeilijker en daarmee juister zou kunnen zijn.

XXXX English below XXXX

FRIDAY FEBRUARY 28
AFTERNOON PROGRAM
16.00 – 16.50 Xandra van der Eijk & Irene Stracuzzi on Polarities and ice, ecological grief and the politics of borders.
17.00 – 17.35 Michael Sedbon on his BAD Award-winning installation CMD: Experiment in Bio-Algorithmic politics
17.35 – 17.55 Mark IJzerman & Sebastién Robert on their multidisciplinary project As Above, So Below
18.00 – 18.30 Minji Choi & landscapedesigner Joost Emmerik on Choi’s research project (Non)Native, the American Black Cherry and what it means to be identified as an ‘invasive species’.

DINNER BREAK WITH SOUP & BREAD

EVENING PROGRAM
20.00 – 21.00
A Little Less Human by Arne Hendriks
A performative lecture on lactose intolerance, Rod Stewart, vermicompost and the Ciliwung river.
Arne Hendriks practices being a new-human. A little practice in an era in which we are suspect as a species already, or even guilty. He practices in places where the relationship we have to ourselves and our surroundings is marked by growth, enhancement, efficiency, optimism and the promise of being more human. He was a researcher at the Hubrecht Institute and the Rabobank, and he now works as artist in residence at Wageningen University & Research. This evening he will try to knot the threads of 10 years of research together.

SATURDAY FEBRUARY 29
AFTERNOON PROGRAM
16.00 – 16.30 Jonathan Ho & Joris Koene about their BAD Award winning project Sex Shells: Genderfluidity in the modern age
16.30 – 17.15 Charlotte Jarvis & prof Susana Chuva de Sousa Lopes about In Posse, their joint quest to make the worlds first female sperm and some experiences from participants to the re-enactment of an all womXns Thesmophoria fest.
17.30 – 18.10 Panel about the (im)possibilities of (bio)technological creativity in genderfluid times with Jonathan Ho, Joris Koene, Charlotte Jarvis, Susana Chuva de Sousa Lopes and Simon/e van Saarloos
18.15 – 18.30 Sex Shells live performance by dancers Keren Rosenberg & Christian Guerematchi
EVENING PROGRAM
20.00 – 20.30
Wind directions by Bianca van der Schoot
Bianca van der Schoot introduces the work of multidisciplinary makercollectiv Boogaerdt|VanderSchoot, groundbreakers and scouts of the future with whom MU is setting up an intense collaboration for the upcoming years.
20.30 – 21.30
A happening inside the black hole – science after clarity by Simon/e van Saarloos
For three months, writer, philosopher and queer body Simon/e van Saarloos resided in a Nanoscience Institute in Delft. She observed and questioned the scientist’s daily practice. Simon/e documented gossip and ghosts while asking what science could look like from a radical different perspective. Supported by Black Feminist Theory, Simon/e explores how science could be more difficult, and thereby more just.

februari 28 2020

Details

Begin: 28 februari 2020
Eind: 29 februari 2020
Evenement Categorieën: , , ,
Website: Bezoek de website van het evenement

Locatie

MU

Torenallee 40-06 Eindhoven, 5617 BD

Telefoon:

+31 40 2961663

Bezoek de website van de locatie

Organisator

MU
Telefoon: +31402961663
Email:
Website: Bezoek de website van de organisator
shopify analytics