Memefest

Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

— English below —

Afbeeldingen die continue worden aangepast, uit hun context worden gerukt, van een nieuw onderschrift worden voorzien en terug online worden geplaatst, gifjes van chagrijnige katten en video’s die zich razendsnel verspreiden op internet zijn aan de orde van dag. ‘What do you meme?’ Naast emoji’s, drukken we ons ook graag uit in lollige memes. Maar de ene meme is de andere niet. De een werkt op je lachspieren en de ander die maakt je woest. Ontelbare keren worden memes hergebruikt en verspreid, tot we geen enkel idee meer hebben waar het origineel ooit vandaan kwam. Memes komen en gaan, maar blijft hun invloed bestaan? Op 20 september zoomen we in op het hedendaagse memelandschap. Verwacht een gekke avond met veel aha momenten, memorabele presentaties, een super spannende memequiz en lekkere deuntjes.

VOERTAAL
Engels

PROGRAMMA
?19.30 Inloop
? 20.00 Presentaties
? 21.15 Meme battle
? 22.15 Prijsuitreiking
? 22.30 Feest!

MODERATOR
Marsha Simon is project manager bij Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO). Over maatschappelijke uitdagingen raakt zij niet uitgefilosofeerd. Zij noemt zichzelf ‘Political Creative’. Marsha haar ambitie is verschillende expertises met elkaar verbinden om samen een duurzaam perspectief te creëren.

SPREKERS
Dries Depoorter is een mediakunstenaar, die het medium internet kritisch gebruikt. Zijn werken gaan meestal over privacy, online identiteit en surveillance. Dries neemt het publiek mee in zijn nieuwste werk Airnbnb host. Raad jij de host van de Airbnb kamer?

Nadine Roestenburg schreef een boek over memes en meer. Hoe kunnen de meest bizarre, niche dingen opeens zoveel aandacht weten te genereren dat ze mainstream worden? En hoe wordt deze virale kracht van het internet door slimme kunstenaars gebruikt om hun werk onder de aandacht te krijgen?

Joost Heijthuijsen staat gelijk aan visuele digitale bombarie vanuit een kunstgeschiedenis perspectief. Kom meer te weten over de toevallige avant-garde en ontdek wat YouTube-kunst te maken heeft met John Cage. Joost neemt ons mee naar de verrassende uithoeken van het internet.

Heb je jezelf weleens afgevraagd waarom juist die ene meme viraal gaat en de ander niet? Wat voor netwerk schuilt er achter een succesvolle meme? Of je nu naar social media netwerken kijkt, communicatienetwerken of netwerken in je brein, ondanks de verschillende oorsprong van deze netwerken, lijken ze wiskundig gezien namelijk best veel op elkaar. Wiskundige Clara Stegehuis geeft een spoedcursus viralkunde voor dummies en gaat dit alles haarfijn uitleggen.

TICKETS via Eventbrite
Regulier: €5
We Are Public: gratis

Meer info: MU.nl


Images that are endlessly remixed, taken from their context, given a new subtext and placed back online, gifs of grumpy cats and videos that go viral are part of our daily life. What do you meme? Besides emoji’s, we also express ourselves in recognizable funny memes. However one meme isn’t like the other. One meme makes has a direct line to your funny bone, the other makes you furious. Memes have been repurposed ceaselessly and reposted that we have no idea where the original actually comes from. Memes come and go, but will their influence remain? On 20 September, we zoom in on the modern memescape. Expect a crazy evening full with aha moments, memorable presentations, a super exciting meme battle and chill tunes.

LANGUAGE
English

PROGRAM
? 19.30 Walk in
? 20.00 Talks
? 21.15 Memebattle
? 22.15 Meme award
? 22.30 Party!

MODERATOR
Marsha Simon is project manager at Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO). She loves to philosophise about societal challenges. She calls herself a ‘Political Creative’ and her ambition is to connect different expertises to create a sustainable perspective together.

SPEAKERS
Dries Depoorter is a media artist who critically uses the internet medium. His works are mostly about privacy, online identity and surveillance. Dries takes the audience along in his latest work Airnbnb host. Can you guess the host of the Airbnb room?

Nadine Roestenburg wrote a book about memes and more. How can the most bizarre, niche things suddenly generate so much attention that they become mainstream? And how is this viral power of the internet used by smart artists to get their work in the spotlight?

Joost Heijthuijsen equals visual digital spectacle from an art history perspective. Find out more about the random avant-garde and discover what YouTube art has to do with John Cage. Joost takes us to the surprising corners of the internet.

Have you ever wondered why exactly one meme goes viral and the other does not? What kind of network is behind a successful meme? Whether you look at social media networks, communication networks or networks in your brain, despite the different origins of these networks, they seem to be pretty similar. Mathematician Clara Stegehuis gives a crash course in virology for dummies and will explain all of this in detail.

TICKETS via Eventbrite
Regular: €5
We Are Public: free

More info: MU.nl

https://www.facebook.com/events/268356590435165/

september 20 2018

Details

Begin: 20 september 2018
Eind: 21 september 2018
Evenement Categorieën: , , ,
Website: Bezoek de website van het evenement

Locatie

MU

Torenallee 40-06 Eindhoven, 5617 BD

+ Google Maps

Telefoon:

+31 40 2961663

Bezoek de website van de locatie

Organisator

MU
Telefoon: +31402961663
Email:
Website: Bezoek de website van de organisator
shopify analytics